O nás

 

Rodinné a komunitní centrum Housátko, z.s. je spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je provozování rodinného centra jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.

Hlavní náplní činnosti spolku je provozování rodinného centra, organizace akcí pro širší veřejnost spojených s tradičními zvykoslovnými obyčeji i novodobými zvyky a další výpomoc mladým rodinám.

Cílem spolku je vybudování a provozování veřejného prostoru – rodinného a komunitního centra – v Nákle, které bude sloužit všestranné pomoci rodině.

Rodinné a komunitní centrum je neziskové zařízení určené pro vzájemné setkávání rodin s dětmi, umožňující návštěvníkům (těhotným dívkám, ženám, maminkám a tatínkům s malými dětmi, babičkám, dědečkům a dalším) aktivně trávit volný čas společně a pomoci tak rodinám vypořádat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o dítě přináší. Tímto způsobem bude posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu mateřství, rodiny a rodičovské výchovy. Nemalou měrou tak chce přispívat k socializaci dětí a jejich všestrannému rozvoji osobnosti od útlého věku díky zapojení do zájmových činností.

Rodinné a komunitní centrum je zařízením pro prevenci sociálního vyloučení rodin s malými dětmi. Je místem vzdělávání rekvalifikace či doškolování, klubové činnosti a bude také plnit funkci podpůrnou. Organizuje mimo jiné pravidelný program RKC se zaměřením zejména na tvořivou činnost, tělesnou aktivitu a další kulturní a společenské vyžití dospělých i dětí, včetně otázky životního prostředí v souvislosti se zdravím dítěte.

Centrum organizuje vzdělávací a zábavný program, pořádá akce pro veřejnost s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli obce. Součástí programu je také vzájemná výpomoc maminek/rodičů, pomoc při řešení sociálních otázek mladých rodin a sociální poradenství.

Naším cílem je vytvoření místa, kde jsou děti vítány a kde mohou návštěvníci zažít pocit sounáležitosti a načerpat energii pro další všední dny. Chceme připravit pro děti přirozené prostředí vrstevníků jako prostředek šetrné adaptace dětí na cizí prostředí a jejich přirozený návyk  na kolektiv. Umožnit návštěvníkům centra vzájemný společenský i neformální kontakt při současném respektu k individuální a názorové odlišnosti, umožnit jim získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. Podporujeme kojení jako nejvhodnější formu výživy narozených dětí.

Samozřejmou součástí je umožnění seberealizace jednotlivých členů sdružení formou zapojení se do přípravy programu i vedení RKC v podobě využití vlastních schopností a znalostí a přispět tak ke zvyšování kvalifikace rodičů na mateřské dovolené a tím i jejich ceny na trhu práce.

 Sdružení je nezávislé na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci majícími shodné cíle a poslání.

Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za podporu našeho centra udělením MINIGRANTU v hodnotě 12 000Kč, za které byl pořízen terapeutický bazén s balónky a molitanové kostky pro děti.

 

Děkujeme všem, kteří pomohli materiálně i finančně obci Troubky na přerovsku při povodních v květnu a červnu 2010